lördag 8 november 2014

Vinstlistor 2014

Här är vinnarna i Hörby konstförenings medlemslotteri 2014.
Grattis till alla er som vunnit!!

Vinst.nr       Medlems.nr          Namn 

1.                  187                        Mats Kylli
2.                  201                        Lillemor Gerdin
3.                  605                        Anette Persson
4.                  151                        Inga Johansson
5.                  74                          Nicolina Pettersson-Grebsor
6.                  138                        Petra Nilsson
7.                  41                          Margaretha Nilsson
8.                  445                        Bo Troedsson
9.                  62                          Christina Lengbrant
10.                304                        Sonja Everlöf
11.                20                          Ingrid Nilsson
12.                528                        Gunilla Gerdin
13.                367                        Hans Frank
14.                531                        Jan Hansson
15.                473                        Eva Mellerström
16.                205                        Kristina Månsson
17.                559                        Lena Nilsson
18.                246                        Karin Andersson
19.                21                          Louise Johansson
20.                384                        Lennart Svensson
21.                329                        Gulli Eriksson
22.                88                          Nils Erik Johansson
23.                451                        Ann-Christin Molin
24.                456                        Lars Tulldahl
25.                125                        Teresia Nilsson
26.                276                        Bert-Eric Svensson
27.                229                        Ingrid Jönsson
28.                479                        Rose-Marie Frank Palm
29.                419                        Ingrid Persson
30.                10                          Carolina Pettersson Schildt
31.                359                        Leif Persson
32.                67                          Brita Nilsson
33.                263                        Astris Espersson
34.                505                        Linda Björkqvist
35.                459                        Göran Andersson
36.                134                        John Jönsson
37.                267                        Johan Karlsson
38.                553                        André Månsson
39.                129                        Per Anders Gustavsson
40.                43                          Eva-Lena Lindvall


Vinnare i extra jubileumsdragning

Vinst.nr      Medlems.nr            Namn

1.                 66                            Gregor Håkansson Arnberg
2.                 125                          Teresia Nilsson
3.                 186                          Ann Ramberg
4.                 546                          Anna Brita Persson
5.                 276                          Bert-Eric Svensson
6.                 25                            Majvi Andersson
7.                 151                          Inga Johansson
8.                 206                          Åke och Gun-Britt Sjöland
9.                 97                            Christina Svensson
10.               230                          Tommy Svensson


Vinstutlämning 15 November kl. 11.00 på Hörby museum.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar